Οι «πολίτες σε δράση» είναι κομμάτι του αυτοδιοικητικού κινήματος.Είναι δύναμη αλήθειας, διαφάνειας, δημοκρατίας, συνεχούς αναζήτησης και δημιουργικής δράσης.
Ολοι μπορεί να είναι «πολίτης σε δράση».
Μόνο με διάθεση να προσφέρουν στην πόλη μας το Χαϊδάρι !

Advertisements