Προτείνουμε και διεκδικούμε να οργανώσουμε, μια άλλη Αυτοδιοίκηση, φορέα κοινωνικής πολιτικής και αναδιανομής του κοινωνικού πλούτου, πρωταγωνιστή στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και βασικό στήριγμα του τοπικού και περιφερειακού σχεδιασμού.

Το κυβερνητικό σχέδιο σε Ελλάδα και το ευρωπαϊκό σε Ε.Ε. καταρρέει, συμπαρασύροντας τις ζωές των ανθρώπων και διαλύοντας την Τ.Α.
Δεν θα φύγουν αν δεν τους διώξουμε και αυτό θα το κάνουμε όλοι μαζί!
Η παραγωγική ανασυγκρότηση δεν μπορεί πάρα να στηρίζεται στη Δημοκρατία και την αλληλέγγυα οικονομία.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο σ’ αυτή την κατεύθυνση. Οι άξονες που θα αναπτύξουμε είναι:
– Κοινωνική πολιτική ανακούφισης των ασθενέστερων με μέτρα όπως ο ορθολογισμός των ανταποδοτικών τελών ανάλογα με τα πραγματικά εισοδήματα και τις ανάγκες, η απαλλαγή από τροφεία των οικονομικά ασθενέστερων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και η αύξηση του αριθμού των εξυπηρετούμενων παιδιών, η κάλυψη όλων των αναγκών σχολικής στέγης, η διαφάνεια στις προσλήψεις, η μείωση των συνδρομών στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, η πλήρωση των κενών θέσεων με μόνιμες προσλήψεις σαν πάγιο αίτημα και η κάλυψη των επιπλέον αναγκών με προσωπικό του Δήμου αξιοποιώντας τα ανταποδοτικά τέλη (πχ συνδρομές) των δημοτών και όχι από «ΜΚΟ», και άλλα.
-Αναπτυξιακή πολιτική με βάση τα δυναμικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Προώθηση των μικρών και μεγάλων έργων που έχει ανάγκη η περιοχή, δηλαδή της επανάκτησης και ανάπλασης της παραλίας Σκαραμαγκά, της προστασίας και αναδάσωσης του Ποικίλου Όρους, της κοινωνικοποίησης των χώρων των Στρατοπέδων και της λειτουργίας τους σαν ανάσα για τους κατοίκους, τη λειτουργική ενοποίηση και τη βελτίωση των λειτουργιών της πόλης, όπως η υπογειοποίηση της Λ. Αθηνών και η δημιουργία διοικητικού κέντρου, οι ποδηλατόδρομοι, οι «αξονικές» συγκοινωνίες, η ανάπτυξη κοικωνικο-πολιτιστικού τουρισμού (Δαφνί, Γύζη, Σπήλαιο Πανός, ίχνη αρχαίας Ι. Οδού, Μπλοκ 15, κλπ), η στήριξη και η βελτίωση της τοπικής αγοράς, η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλα.
Ακόμα, ο Δήμος πρέπει να παίξει πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη και στήριξη μορφών κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σε παραγωγικούς τομείς, ενεργοποιώντας νέους εργαζόμενους, εστιάζοντας σε μικρά κυρίως έργα και σε κοινωνικές υπηρεσίες, σε δίκτυα αλληλεγγύης και κοινωνικές δομές για την υποστήριξη ευάλωτων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
-Βελτίωση της ποιότητας ζωής και δράσεις μείωσης του κόστους ζωής με ανάπτυξη των κοινωνικών υποδομών που θα συμβάλλουν και στην ενίσχυση του πραγματικού εισοδήματος. Μέτρα και παρεμβάσεις σ’ αυτή την κατεύθυνση είναι η εφαρμογή σύγχρονης κυκλοφοριακής μελέτης σε συνδυασμό με επικαιροποίηση του Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, η επίλυση σημαντικών προβλημάτων λειτουργίας περιοχών, όπως η σύνδεση της Αφαίας, το κυκλοφοριακό και τα προβλήματα της Αστυθέας (λόγω και του «επερχόμενου» ΜΕΤΡΟ) και άλλα.
Η συντήρηση των υπαρχουσών υποδομών που καταρρέουν (σχολεία, δρόμοι, πάρκα, δημόσιοι χώροι και κτίρια, κολυμβητήριο, κλπ), με κατάλληλα οργανωμένες δημοτικές – και όχι ιδιωτικές – υπηρεσίες, αποτελεί βασική μας επιλογή.
– Οργανωτική και παραγωγική ανασυγκρότηση των υπηρεσιών του Δήμου που να εξυπηρετούν την επιτυχία των παραπάνω αξόνων, με εκσυγχρονισμό του οργανογράμματος, με αξιοκρατική αξιοποίηση του προσωπικού του Δήμου, με διαφάνεια στο προγραμματισμό έργων και προμηθειών, με τη διασφάλιση δημοσιότητας στους διαγωνισμούς του Δήμου, κλπ.
-Δημοκρατία, Συμμετοχή, Διαφάνεια, Αξιοκρατία, Αλληλεγγύη,είναι δεσμευτικές έννοιες της δικής μας πολιτικής και όχι κούφια λόγια.
Συνεπάγονται σύγκρουση με το κατεστημένο και τις μέχρι τώρα ασκούμενες πολιτικές, σύγκρουση με το γραφειοκρατικό, πελατειακό μοντέλο του δημοσίου που είναι αναποτελεσματικό για τους πολίτες και αλλοιώνει συνειδήσεις.
Θέλουμε μία (νέα) δημοτική αρχή και ένα (νέο) δημοτικό – δημόσιο λειτουργό που θα εξυπηρετούν το δημότη όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη, με όλες τις «παλιές» και νέες υπηρεσίες και κοινωνικές δομές, αναβαθμισμένες.
Μέτρα σε αυτήν την κατεύθυνση μπορούν να είναι η αναβάθμιση της λειτουργίας και του ρόλου του Δημοτικού Συμβουλίου, η σύσταση «Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας», η εξασφάλιση της συμμετοχής όλων των παρατάξεων των κοινωνικών φορέων και των πολιτών στα τυπικά κι άτυπα όργανα διοίκησης του Δήμου που υπάρχουν ή που θα δημιουργηθούν, η διασφάλιση της συμμετοχής των μαζικών φορέων στις αποφάσεις που αφορούν το αντικείμενο δραστηριότητάς τους, ο ουσιαστικός ετήσιος Δημοτικός Απολογισμός, η συμμετοχική διαμόρφωση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού του Δήμου, η αξιοποίηση του επιστημονικού και καλλιτεχνικού δυναμικού της πόλης, η δημιουργική αφομοίωση και συμμετοχή των οικονομικών μεταναστών στη ζωή και την ανάπτυξη της πόλης (πχ ετήσιο πολυ-πολιτισμικό φεστιβάλ), η επαναλειτουργία σε ορθολογική βάση με πόρους και αρμοδιότητες των Συνοικιακών Συμβουλίων, κλπ.

Χαϊδαριώτες και Χαϊδαριώτισσες, στις επερχόμενες εκλογές για την Αυτοδιοίκηση, θα επιλεγούν πολιτικές, όχι μόνο πρόσωπα.
Οι εκλογές στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση αποτελούν μείζον πολιτικό γεγονός που έχει άμεση σχέση με τη ζωή των πολιτών και την πορεία της χώρας.
Για εμάς, τους «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ», οι εκλογές αυτές δεν είναι μια απλή διαδικασία ανάδειξης τοπικών ηγεσιών, αλλά αποτελούν καθοριστική ιδεολογική και πολιτική επιλογήανάμεσα στην συντήρηση και την πρόοδο, στην περαιτέρω διάλυση της κοινωνίας και στην αναγέννησή της, και σε αυτήν την αντιπαράθεση καλούνται να συμμετάσχουν συντεταγμένα όλες οι προοδευτικές κοινωνικές δυνάμεις και οι δημοκρατικοί και προοδευτικοί πολίτες.
Σ’ αυτή τη λογική, η Δημοτική εξουσία θα αναβαθμιστεί και θα στηριχτεί μόνο από μια διευρυμένη και ισχυρή τοπική προοδευτική πλειοψηφία, αποτέλεσμα της λαϊκής συναίνεσης και αλληλεγγύης και όχι βέβαια απλά από την επικράτηση των όποιων τοπικών εκλεκτών και παραγόντων.
Οι «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» λοιπόν αγωνίζονται με όλες τους τις δυνάμεις για τη διαμόρφωση ενός ευρύτερου κινήματος που θα απορρίψει και θα τερματίσει την πορεία της υποταγμένης μνημονιακής διοίκησης του Δήμου και που θα συμβάλει στη γενικότερη ανατροπή αυτής της πολιτικής, και σε κυβερνητικό επίπεδο, με μια άλλη ενδεχόμενα κυβέρνηση του τόπου, κυβέρνηση που θα διατυπώνει με σαφήνεια την ανάγκη κατάργησης των μνημονίων και την εφαρμογή μιας πολιτικής ανασυγκρότησης και ανόρθωσης της χώρας.
Οι «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» καλούν τους Χαϊδαριώτες και τις Χαϊδαριώτισσες να διεκδικήσουμε μαζί ένα Δήμο που η φωνή τους θα ακούγεται, που θα εξασφαλίζεται η συμμετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων, που θα ενισχύονται και θα αξιοποιούται η λαϊκή συλλογική πρωτοβουλία και τα κινήματα, που η διαφάνεια θα είναι παντού.
Μαζί μας, σ’ αυτό το κίνημα, σ΄αυτές τις πρωτοβουλίες, χωράει κάθε πολίτης – δημότης που τα προηγούμενα χρόνια περπάτησε στις μικρές και μεγάλες πορείες ενάντια στο μνημόνιο, ενάντια στην πολιτική ιδιωτικοποίησης των κοινωνικών δομών του δήμου, που κατήγγειλε το πάρτι της νέας φτώχειας και το παιχνιδάκι της δήθεν φιλανθρωπίας με μετώπες χορηγούς με ονοματεπώνυμο.
Δεν χωράνε σε αυτό το ταξίδι, οι υπηρέτες του μνημονίου, οι γνωστοί υπηρέτες δύο αφεντάδων, αυτοί που ξαφνικά, όταν το πλοίο βουλιάζει, είναι πρώτοι στο ρεσάλτο, είναι οι λεγόμενοι χρήσιμοι, είναι οι λεγόμενοι «γνώστες» των ειδικών ζητημάτων των μεθόδων της γραφειοκρατίας.
Δεν χωράνε αυτοί με τα αναρίθμητα διδακτορικά στο ρουσφέτι, το πλαστικό σημαιάκι, το τηλέφωνο εκβιασμού συνειδήσεων και απειλών, οι «ειδικοί» της προσωπικής εξυπηρέτησης «ημετέρων», όλοι αυτοί που στην πράξη διόριζαν από το παράθυρο και επικαλούνταν το ΑΣΕΠ για αξιοκρατία, όλοι αυτοί που και σήμερα, «κουνάνε» το δάχτυλο σε όλους εμάς, σε όλους τους πολίτες και μας λένε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος…
Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν συμπολίτες μας που αξιολόγησαν αλλιώς τα πράγματα. Που αποδέχτηκαν τις αυταπάτες των κομμάτων του μνημονίου και αρκετοί, ανέχτηκαν πλευρές της σημερινής πολιτικής, τον κοινωνικό αυτοματισμό, τον κοινωνικό κανιβαλισμό απέναντι στους αποτυχημένους που το σύστημα δήθεν αξιοκρατικά τους κατέταξε εκεί και οι οποίοι φοβήθηκαν να φωνάξουν δυνατά ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!
Και με αυτούς μπορούμε να χαράξουμε μια νέα πορεία. Να απαιτήσουμε διαφάνεια δημοκρατία. Να διεκδικήσουμε την αξιοπρέπεια.
Μπορούμε μαζί με τις παρατάξεις και τα κόμματα της αριστεράς, τις συλλογικότητες που είχαμε κοινούς αγώνες!Μπορούμε και για να γίνει αυτό, πρέπει να ξεκινήσει άμεσα διάλογος για κοινή δράση, γιατί ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφορές, υπάρχουν πολλά που μας βρίσκουν στο ίδιο μετερίζι, η ανάγκη να σταματήσει ο κατήφορος, οι αναπτυξιακές δράσεις, οι δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, οι προτάσεις για απλή αναλογική, οι προτάσεις ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών, κλπ.
Πρέπει να αναμετρηθούμεμε το παρελθόν αλλά και με το μέλλον.
Πρέπει να συναντηθούμεόλοι, όσοι συμφωνούμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να γράψει την δική της ιστορία στον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας και ότι δεν θα είναι θεατής των κεντρικών εκφωνήσεων της πολιτικής σκηνής.

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΧΤΗΡΑΣ ΤΗΣ Τ.Α πηγάζει από την σύγκρουση με τα συγκεντρωτικά κέντρα των αποφάσεων και λόγω της άμεσης δημοκρατικής νομιμοποίησης (με βάση τις αρχές της εγγύτητας, της επικουρικότητας, της τοπικής αυτονομίας) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η εφαρμογή:
· Απλής αναλογικής
· Ριζικής φορολογικής μεταρρύθμισης
· Ανακατανομής των πόρων.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ότι, ιδιαίτερα στις δύσκολες συνθήκες, η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να μεριμνά για την οργάνωση των πολιτών σε ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s